You are currently viewing Ozobot, Micro:bit a Robot Emil

Ozobot, Micro:bit a Robot Emil

V ktorých zariadeniach sa nachádzajú počítačové programy? Čo je to programovanie? Ako funguje robot? Na tieto otázky poznajú odpoveď žiaci našej školy už od tretieho ročníka. Tvorba vlastných príkazov, skladanie do programu, hra na robotov a programovanie sú bežnou súčasťou výučby na hodinách informatiky. V 3. a 4. ročníku sa učia základy programátorského, logického a kritického myslenia s Robotom Emilom. Svoje skúsenosti a poznatky z robotiky obohatili v kreatívnom laboratóriu v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Ozobot Evo je najmenší robotík svojho druhu. Akou farbou svieti? Kadiaľ pôjde? Čo mi vyveští? Vykoná svetelnú šou tak ako som si predstavoval?

Micro:bit je programovateľný mikropočítač vo veľkosti kreditnej karty. Každý programátor získava okamžitú odozvu na to, ako jeho program pracuje. Deti veľmi rýchlo pochopili a za niekoľko minút naprogramovali iniciály svojho mena a priezviska, nakreslili srdiečko alebo iný ornament, či napísali pozdrav Ahoj!  Na vytvorenie programu použili vhodné farebné bloky s príkazmi.

Ozobot Evo dokázal vyvolať pocit šťastia, neskrývanej radosti a vlastného úspechu na tvári a dušičke každého. Aj lektorky workshopov pochválili našich žiakov za logickosť v myslení, sústredenosť, rýchlosť, záujem a nadšenie pri práci.


Čo sa dialo doma po príchode zo školy?

„Dobrý večer, pani učiteľka, dnes to musela byť riadna aktivita s robotmi – pre Matejka určite – už hodinu básní o Ozobotovi, ukázal všetky papiere, čo doniesol, a vyhľadal si ho už aj na webe, aby overil cenu. Ďakujem, že im dávate priestor aj pre takéto netradičné a lákavé aktivity. Príjemné dni.“

A. Hríbiková, mamička žiaka (prostredníctvom EduPage)