You are currently viewing Tekvicová slávnosť na TROJKE 2022

Tekvicová slávnosť na TROJKE 2022

Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata…
a nielen listy, ale aj vestibul našej školy. Vyzdobilo nám ho 108 tekvíc. Opäť farebná pastva pre naše oči a pohladenie pre dušu. Ďakujeme…