You are currently viewing Projekt POPULAIR

Projekt POPULAIR

Vedeli ste, že doprava je jedným z hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia na Slovensku? Mnohé školy, aj tá naša, sú umiestnené na frekventovaných uliciach. Zároveň fenomén dnešnej doby „rodičovské taxi“ znečisťovanie z dopravy v okolí škôl ešte znásobuje.

Vieme teda, čo dýchame pri čakaní na chodníku pred vstupom do školy? Aby sme na túto otázku vedeli odpovedať, zapojili sme sa do výzvy pre školy na meranie koncentrácie oxidu dusičitého.

So zástupkyňou projektu Populair pani Janou Pavlíkovou a doc. Hroncovou zo SHMÚ sme na prvom stretnutí diskutovali o príčinách a dôsledkoch znečisťovania ovzdušia, ako aj o konkrétnej situácii v okolí našej školy. Naučili sme sa niečo o oxidoch dusíka, ich vplyvoch na naše zdravie. Na mape mesta sme označili miesta s vysokou koncentráciou áut, ale aj čisté zóny. Povedali sme si o meteorologických parametroch a ich zapisovaní do pracovných hárkov.

Po teoretickej časti nasledovala tá praktická. Pred školou sme našli vhodné miesto, na ktoré sme umiestnili difúznu trubičku s ochranným krytom a aj informačný plagátik o priebehu merania. V zelenej zóne, na školskom dvore a v parku sme inštalovali tzv. kontrolnú trubičku. Do pracovného listu sme si zapísali číselný kód trubičiek, dátum a čas inštalovania, polohu. Počas štyroch týždňov sme do hárku značili každý deň počasie, priemerné denné teploty vzduchu, atmosférický tlak, rýchlosť a smer vetra. Na konci monitorovacieho obdobia sme vypočítali priemerné hodnoty, odinštalovali trubičky a všetko poslali na rozbor do laboratória spoločnosti Blauw v Holandsku.

Už teraz sme zvedaví na výsledky. O záveroch nášho merania vás budeme informovať.

kolektív žiakov V. B a Mgr. Krupová