You are currently viewing Deň rodiny na Trojke

Deň rodiny na Trojke

17. máj 2023 sa na našej škole opäť niesol v znamení toho najvzácnejšieho – RODINY. V poradí 2. ročník Dňa rodiny na našej Trojke profesionálne pripravili a zrealizovali členovia školského podporného tímu. Ani vytrvalý dážď neprekazil príjemné strávené popoludnie.

Rodina je malý svet tvorený veľkou láskou! Týmito slovami pani riaditeľka otvorila podujatie a vyzdvihla význam tohto sviatku a hodnôt ako sú láska, priateľstvo, porozumenie a rodinná súdržnosť.

Cieľom tejto akcie bolo vniesť oddych, spoločne strávené chvíle, pohyb a zábavu prítomných detí v kruhu rodiny a priateľov. Počasie nám síce neumožnilo pobyt na školskom dvore či ihrisku, ale pripravované tvorivé dielne a stanovištia umožnili pobyt detí, rodičov i starých rodičov vo variabilne upravené priestoroch školy. Nechýbal farebný kultúrny program plný hudby, spevu a tanca, v ktorom mali premiéru aj nové kroje detí.

Pre deti, rodičov, či starých rodičov boli pripravené zábavno-súťažné aktivity. Veľa smiechu sme počuli pri aktivitách na senzorickom chodníku a chodení v obrích topánkach. Skvelú odozvu mali netradičné športy, kresliace kruhy, piškvorky, fotokútik, tvorivé dielne s veselými záložkami, či maľovanie na tvár. Veľký záujem oteckov a detí bol o robotické hry, inšpiráciou a nápaditými citátmi zúčastnených sa zapĺňala aj stena odkazov a želaní pre našu školu, ktorá v tomto roku oslavuje svoje 75. narodeniny. Príjemnú atmosféru dotváral aj čitateľský kútik, tematické omaľovánky a nechýbalo ani občerstvenie.

Veľkým potešením bola účasť budúcich prváčikov, ktorí si s nadšením prešli každou jednou aktivitou a zvedavo si vychutnali úvodný kultúrny program žiakov.

Komunitné podujatie nad očakávanie splnilo svoj účel, návštevníci si užívali spoločne strávené chvíle a organizátori – členovia Školského podporného tímu veria, že sa vďaka pozitívnej odozve opäť stretneme budúci rok na ďalšom, v poradí už treťom ročníku Dňa rodiny.