You are currently viewing Plavecký výcvik šiestakov (VI. A, VI. B, VI. C)    

Plavecký výcvik šiestakov (VI. A, VI. B, VI. C)    

Novembrový plavecký výcvik absolvovalo 27 žiakov – šiestakov v priestoroch Mestských kúpeľov vo Zvolene.

Všetci účastníci sa zdokonalili v jednotlivých plaveckých činnostiach, na konci výcviku nebol ani jeden žiak neplavec. Každý preplával minimálne 25 m, čím všetci splnili minimálny výkonnostný štandard plávania. Žiaci absolvovali v záverečný deň preteky na 25 metrov plaveckým spôsobom prsia.

Víťazi plaveckých pretekov sú Oliver Beňuška a Ela Marková.