You are currently viewing Deň jazykov (1. stupeň)

Deň jazykov (1. stupeň)

Aj žiaci prvého stupňa si aktivitami na hodinách angličtiny pripomenuli dôležitosť učenia sa cudzích jazykov. Žiaci IV. A a IV. B triedy vyrobili veľký obrázkový plagát  na tému „Hračky“ v štyroch jazykoch. Žiaci III. B triedy zas pracovali na výrobe pomôcky na učenie sa číslic od 1 do 10 v španielčine, angličtine, nemčine a maďarčine. Výsledky prác žiakov boli vystavené vo vestibule školy.