You are currently viewing Pasovačka za rytierov a princezné

Pasovačka za rytierov a princezné

Máme radi naše školské tradície.

Je v nich dostatok nespútanej radosti, smiechu, výziev, ale aj tajomstiev.

Farebné inšpirácie pre malých obrazne vytvárajú cestu návratu dospelých do pokojného sveta detí.

Kráľ, princezná, rytier, mudrc… predstavujú svet nádeje, slobody a hodnôt v škole.

Naša prvácka pasovačka sa tradične koná deň pred sviatočným  Dňom boja za slobodu a demokraciu. Malí prváci aj tohto roku preukázali plnením zábavných úloh v interiéri a exteriéri svoju životaschopnosť – krasopísaním, krasočítaním, prváckym sľubom, spoločným spevom, ale aj plnením školskej kasy čokoládovými zlatkami ukrytými v záhrade školy.

Ja, prvák, sľubujem vám…
Pravidlá slušného správania dodržím vždy a rád,
ak chcem byť s triedou kamarát.
Usilovať sa budem zvládnuť to sám,
tak na svoju prvácku česť prisahám.