You are currently viewing Slávik Slovenska 2022

Slávik Slovenska 2022

Dňa 11. mája 2022 sa konalo okresné kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska, ktorého garantom je slovenský operný spevák Peter Dvorský. Nádherné a reprezentačné prostredie Zvolenského zámku poskytlo tejto súťaži skutočne neopakovateľné zázemie a atmosféru.

Aj naša škola sa zapojila do tejto súťaže s cieľom podporiť spevácke talenty a rozvíjať tradície podpolianskeho regiónu, ku ktorým neodmysliteľne patrí spev.

Školu dôstojne reprezentovali žiaci Dominik Juraj Ľupták z II. B triedy, ktorý si vyspieval 2. miesto v prvej kategórii, v druhej kategórii nás reprezentovala Michaela Kosáková z V. B a v tretej kategórii Lívia Pavlíková zo VII. A triedy, ktorá získala 3. miesto.

Našim spevákom srdečne blahoželáme!                                                          

Mgr. Emília Magnová