DEŇ RODINY

V máji sa v popoludňajších hodinách uskutočnila v zelenom exteriéri školy akcia Deň rodiny, ktorá mala za cieľ (do bežného dňa počas pracovného týždňa) vniesť oddych, relax, pohyb a zábavu prítomných detí v kruhu…

Continue ReadingDEŇ RODINY