You are currently viewing DEŇ RODINY

DEŇ RODINY

V máji sa v popoludňajších hodinách uskutočnila v zelenom exteriéri školy akcia Deň rodiny, ktorá mala za cieľ (do bežného dňa počas pracovného týždňa) vniesť oddych, relax, pohyb a zábavu prítomných detí v kruhu rodiny a blízkych priateľov. Organizátori boli veľmi potešení, že priestory školy navštívili nielen naši žiaci s rodičmi, so starými rodičmi a súrodencami, ale aj budúci prváčikovia.

Pani riaditeľka pri otvorení podujatia povedala „Rodina a priatelia sú skryté poklady. Hľadajte ich a užívajte si ich bohatstvá“.

Návštevníci si naozaj užívali spoločné chvíle, tešili sa z kultúrneho programu, poniektorí si aj spievali, tancovali, súťažili, relaxovali… Komunitné podujatie bolo veľmi oceňované; počasie i plánované aktivity sa naozaj vydarili. Organizátori – predovšetkým členovia Školského podporného tímu veria, že sa vďaka pozitívnej odozve sa oslavy Dňa rodiny sa stanú tradičnou školskou akciou. Uvedomujú si, že rodina odovzdáva kultúrne dedičstvo nasledujúcim pokoleniam. Rodine i škole záleží na tom, aby správne plnila úlohy v oblasti socializácie i pri zabezpečovaní rovnováhy medzi emocionálnymi potrebami, radosťou, výzvami, oddychom a nevyhnutnými potrebami. Veď škola naozaj nie je len o učení… 🙂

Malá videoukážka toho ako na Dni rodiny vyzeralo: