Jazykový trh

Koncom mája učitelia cudzích jazykov pripravili pre žiakov 5. a 6. ročníka prezentáciu o cudzích jazykoch. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s jazykmi, ktoré sa na našej škole budú vyučovať od siedmeho…

Čítať viac Jazykový trh

DEŇ RODINY

V máji sa v popoludňajších hodinách uskutočnila v zelenom exteriéri školy akcia Deň rodiny, ktorá mala za cieľ (do bežného dňa počas pracovného týždňa) vniesť oddych, relax, pohyb a zábavu prítomných detí v kruhu…

Čítať viac DEŇ RODINY