You are currently viewing Jazykový trh

Jazykový trh

Koncom mája učitelia cudzích jazykov pripravili pre žiakov 5. a 6. ročníka prezentáciu o cudzích jazykoch. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s jazykmi, ktoré sa na našej škole budú vyučovať od siedmeho ročníka ako druhý cudzí jazyk v budúcom školskom roku.

So zaujatím si vyskúšali tímový zábavný kvíz o cudzích jazykoch, vypočuli si ukážky hovorenej reči v nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku. Neskôr si prezreli pripravené postery, plagáty a obrazové materiály, ktoré pre nich pripravili vyučujúce v spolupráci s deviatakmi. Mali možnosť nahliadnuť aj do učebníc, prelistovať si cudzojazyčné knihy z krásnej literatúry, slovníky i propagačné brožúry. Veríme, že aj toto podujatie pomôže žiakom profesionálnejšie sa rozhodovať pri výbere ďalšieho cudzieho jazyka a motivovať ich v ďalšom jazykovom vzdelávaní.