You are currently viewing Malí vedci v akcii

Malí vedci v akcii

Zážitky, zábava a vzdelávanie, tieto tri slová asi najlepšie vystihujú poslanie nášho projektového dňa. Učenie štvrtákov začalo sa presunulo zo školských lavíc, priamo do Levíc. Pod jednou strechou zábavno-vzdelávacieho centra Atlantis, sme našli interaktívne programy od výmyslu sveta. Mohli sme sa stať kozmonautmi, riadiť Apollo, ocitnúť sa v bublinovom svete, vyskúšať si prírodovedu, chémiu a fyziku v praxi. Aby zábava nemala konca, bol pre nás pripravený jedinečný 9D simulátor a Atlantis CINEMA.

Radosť, úsmev a spokojnosť na našich tvárach boli neodmysliteľnou súčasťou štvrtáckeho projektového dňa. Ďakujeme, že sme mohlo opäť zažiť niečo spoločne.

Aby nám v škole dobre bolo
V Atlantise tam je fajn,
zažiješ tam len to NAJ.
Vyskúšaš si hlavolamy,
z ktorých však nebolia hlavy.
V zrkadle sa nespoznáš,
na kamaráta sa zrazu podobáš.
Naučíš sa nové triky,
zo zvuku aj elektriky.
O magnete už vieš veľa,
zopakovať si to treba.
Kozmonautom sa hneď staneš,
keď v skafandri do rakety sadneš.
Do bublín sa oblečieš,
krásu vody zažiješ.
Zdvihnúť loptu vzduchom hore,
od smiech ťa ťahá dole.
Okuliare na oči si daj,
virtuálnu realitu si užívaj.
A ten, kto chce parádne fáro mať,
v Atlantise sa ho dá šoférovať.
Spoločný výlet sme po dlhej dobe zažili,
spolu sme si ho všetci s radosťou užili.
Pretože…nám je v škole naozaj dobre.

žiaci štvrtého ročníka