Detská konferencia 2022

Po trojročnej „pandemickej“ prestávke sme vymenili školské lavice za akademickú pôdu Technickej univerzity a v Kongresovom centre ŠD sme uskutočnili výnimočné podujatie našej školy - Detskú konferenciu 2022. Za účasti pani…

Continue Reading Detská konferencia 2022
Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)
dav

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia, vedieť poskytnúť prvú predlekársku pomoc, orientovať sa v teréne, to všetko dialo na…

Continue Reading Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)

Čítajme si…

V júni 2022 sa žiaci našej školy zapojili do 13. ročníka celoslovenského detského čitateľského maratónu ČÍTAJME SI... 2022, ktorý organizuje Linka detskej istoty v spolupráci s miestnymi partnermi. Tento ročník prebiehal pod záštitou…

Continue Reading Čítajme si…

Májový plavecký výcvik šiestakov

Štyridsať šiestakov sa zúčastnilo zdokonaľovacieho kurzu plávania v priestoroch krytej plavárne v Holidayparku v Kováčovej. Absolvovali rôzne pohybové činnosti, napr. hry na splývanie, nácviky na súhru končatín a dýchania, plávanie pod vodou, lovenie predmetov…

Continue Reading Májový plavecký výcvik šiestakov