Deň jazykov (VI. C)

  • Post category:r2017C

Aj naša trieda sa zapojila do aktivít ku Európskemu dňu jazykov (EDJ) maľovaním na chodník pred budovou školy. Dievčatá sa rozhodli pre symbolický jazyk s vlajkami krajín reprezentujúcimi najrozšírenejšie jazyky Európy…

Continue Reading Deň jazykov (VI. C)

PROJEKTový deň 2022 (VI. C)

  • Post category:r2017C

Aj nám záleží na budúcnosti života na našej planéte. Každý rok vyprodukuje ľudstvo enormné množstvo odpadkov. Všetko môže byť nejakým spôsobom užitočné, stačí byť kreatívny. Z dvoch litrových nápojových kartónov sa…

Continue Reading PROJEKTový deň 2022 (VI. C)
Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)
dav

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia, vedieť poskytnúť prvú predlekársku pomoc, orientovať sa v teréne, to všetko dialo na…

Continue Reading Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)

Školský výlet – jazdecký areál v Budičke (V. C)

  • Post category:r2017C

Na medzinárodný deň detí sa naša trieda vybrala na školský výlet do Budičky. Prijali sme pozvanie rodičov spolužiačky Ninky a navštívili sme ich jazdecký areál. Cestovali sme autobusom do Tŕnia a odtiaľ…

Continue Reading Školský výlet – jazdecký areál v Budičke (V. C)