Ochutnávka anglických kníh (V. C)

  • Post category:r2017C

Na knižnej hostine v rámci konverzácie z angličtine deti doslova „ochutnali“ rôzne anglické tituly. Podľa vlastného vkusu si vybrali anglickú knihu, ktorú prečítali. Pre spolužiakov pripravili informácie o príbehu, opis postavy, ktorá ich…

Continue Reading Ochutnávka anglických kníh (V. C)

Čo vieš o našom kraji ? (V. C)

  • Post category:r2017C

Počas novembra žiaci našej triedy pracovali na hodinách predmetu Obohatenie s podporným vedením pani učiteľky Krupovej na projekte Banskobystrický kraj našimi očami. Pracovali v trojčlenných tímoch a ich úlohou bolo vyhľadať, zbierať a triediť…

Continue Reading Čo vieš o našom kraji ? (V. C)
Aby nám v škole dobre bolo… (V. C)
rbt

Aby nám v škole dobre bolo… (V. C)

  • Post category:r2017C

Tak sme si na projektový deň zvolili tému Halloween. Inšpirujúca prezentácia a video o histórii a súčasnosti osláv Halloweenu v nás odštartovali prehliadku svojich vlastných halloweenských kostýmov. Bola tu Julka - Muchotrávka, Nelly -…

Continue Reading Aby nám v škole dobre bolo… (V. C)