You are currently viewing BÁDATEĽské aktivity v praLESE

BÁDATEĽské aktivity v praLESE

Prirodzene voľne a nerušene rastúci les, ktorý nie je žiadnym spôsobom (ťažbou dreva či znečistením) ovplyvňovaný človekom. Stromy sa v ňom dožívajú svojho maximálneho veku. Nájdeme v ňom zároveň prítomné mŕtve drevo v rôznej podobe. Prales.

Národná prírodná rezervácia Badínsky prales bola cieľom našej expedície. Nedotknuté územie Kremnických vrchov v 5. stupni ochrany. Na rozlohe 123 ha nás vítali majestátne buky ale aj hraby, jelše. Na sutinovitom a balvanovitom teréne sme pri výstupe prekonávali  prepletené popadané kmene a konáre obrastené machmi a hubami. Pod nohami opadanka, na oblohe Slnko prekryté korunami stromov, čistý a vlhký vzduch, spev vtákov. Nádherný obraz, ktorý sme vnímali všetkými zmyslami. Pozorne sme počúvali odborný výklad o tom, čo to prales je, o jeho vzniku, vývoji a súčasnosti. Nestretli sme žiadnu veľkú šelmu, ale množstvo, hmyzu, vtáctva a tešili sme sa zo salamandry. Po krátkom oddychu a doplnení energie sme cez pripravené aktivity spoznávali faunu a flóru pralesa.

Na záver sme si frotážou vyrobili vlastnú pohľadnicu, ktorá nám bude pripomínať Badínsky prales. Ďakujeme lektorkám Adi a Anke, pánu šoférovi za bezpečný odvoz a pani učiteľke Krupovej, ktorá nám tento zážitok sprostredkovala.

žiaci V. B a VI. C