You are currently viewing Obhajoba ročníkových prác (VI. C)

Obhajoba ročníkových prác (VI. C)

  • Post category:r2017C

Dňa 25. mája 2023 sa v našej triede uskutočnila obhajoba ročníkových prác žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Každý pracoval na svojej ročníkovej práce pod rúškom tajomstva a len zverejnené témy trochu napovedali, o čom budú. A veru boli zaujímavé a rôznorodé.

Hneď ráno nás Ninka prekvapila vlastnoručne napečeným kváskovým chlebom, z ktorého sme všetci radi ochutnali. Potom nás Michal oboznámil s históriou železníc na Slovensku. Damián zasvätil prítomných do programovania v programe Unity a Jakubko všetkých zaujal so svojím Lego robotom, ktorého aj sám naprogramoval. Pestrú zostavu ročníkových prác zakončila Nelly so záhadnou témou „Kým hodíš kockou“, ktorá bola o rôznych druhoch dreva a výrobe hracích kociek.

Všetci boli na verejnú obhajobu prác výborne pripravení a témy boli originálne spracované.