Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)
dav

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia, vedieť poskytnúť prvú predlekársku pomoc, orientovať sa v teréne, to všetko dialo na…

Continue Reading Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)

Aby nám v triede dobre bolo – projektový deň 2021 (VII. B)

  • Post category:r2015B

V triede a v škole trávime veľkú časť svojho dňa. Aby sme sa v našom prostredí cítili dobre, naplánovali sme si na projektový deň ( 27.10.2021) témy a aktivity, ktoré prispievajú k wellbeingu v škole. Skúšanie, test…

Continue Reading Aby nám v triede dobre bolo – projektový deň 2021 (VII. B)