Projektový deň (VIII. B)

  • Post category:r2015B

Tohtoročný projektový deň sme venovali nášmu veľkému projektu Hovoriace skaly a iné záhady z minulosti. Od začiatku školského roka sme na hodinách angličtiny riešili čiastkové úlohy, ktorými  sme si vytvorili základ pre…

Čítať viac Projektový deň (VIII. B)
Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)
dav

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia, vedieť poskytnúť prvú predlekársku pomoc, orientovať sa v teréne, to všetko dialo na…

Čítať viac Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)