Projektový deň (VI. B)

  • Post category:r2017B

Aj nám záleží na budúcnosti života na našej planéte. Každý rok vyprodukuje ľudstvo enormné množstvo odpadkov. Všetko môže byť nejako užitočné, stačí byť trošku kreatívny. Z dvoch litrových nápojových kartónov…

Continue Reading Projektový deň (VI. B)
Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)
dav

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia, vedieť poskytnúť prvú predlekársku pomoc, orientovať sa v teréne, to všetko dialo na…

Continue Reading Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)