Zážitkové hodiny na etickej výchove (IX. A)

  • Post category:r2015A

Je cieľom etickej výchovy formovať osobnosť s vlastnou identitou, hodnotami a postojmi? Alebo je dôležitejšie rozvíjať sociálno – komunikačné zručnosti v kolektíve rovesníkov? Alebo je najdôležitejšie podporovať duševné zdravie a tak sa podieľať na…

Čítať viac Zážitkové hodiny na etickej výchove (IX. A)

Rozvoj finančnej gramotnosti (IX. A)

  • Post category:r2015A

To bol názov trojdňového kurzu, ktorý absolvovali všetci žiaci našej triedy počas projektového týždňa. Organizátorom je JA Slovensko, člen skupiny Junior Achievement Worldwide. Ďakujeme lektorom za zaujímavé témy, ktoré merateľným…

Čítať viac Rozvoj finančnej gramotnosti (IX. A)

Projektový deň 2023 (IX. A)

  • Post category:r2015A

Budúcnosť každého je v jeho vlastných rukách. K spokojnej budúcnosti patrí aj zamestnanie, ktoré bude človeka napĺňať. Prvá cesta k tomu je správna voľba strednej školy. Tejto problematike bola venovaná prvá časť dopoludnia…

Čítať viac Projektový deň 2023 (IX. A)