Etická výchova (VIII. A)

  • Post category:r2015A

Učenie sa na etickej výchove je často neformálne a zábavné; podporujúce vlastný názor, osobnú argumentáciu, pozitívnu komunikáciu i podporné správanie, zdieľané hodnoty, ale aj vzájomnú spoluprácu. Cez hry, zážitky, otázky a tímovú spoluprácu…

Čítať viac Etická výchova (VIII. A)

Rozvoj finančnej gramotnosti (VIII. A)

  • Post category:r2015A

Junior Achievement Slovensko je vzdelávacia organizácia, ktorá už 30 rokov pomáha rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť, ako aj zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom…

Čítať viac Rozvoj finančnej gramotnosti (VIII. A)
Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)
dav

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia, vedieť poskytnúť prvú predlekársku pomoc, orientovať sa v teréne, to všetko dialo na…

Čítať viac Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)