You are currently viewing Projektový deň 2023 (IX. A)

Projektový deň 2023 (IX. A)

  • Post category:r2015A

Budúcnosť každého je v jeho vlastných rukách. K spokojnej budúcnosti patrí aj zamestnanie, ktoré bude človeka napĺňať. Prvá cesta k tomu je správna voľba strednej školy. Tejto problematike bola venovaná prvá časť dopoludnia „Aby nám v škole dobre bolo“ – poznať, čo chcem, kde to získam a čo preto mám urobiť.

Droga je akákoľvek prírodná alebo umelo vytvorená látka, ktorá má potenciál ovplyvniť centrálny nervový systém, zmeniť vnímanie, náladu alebo vedomie. Viac o ich vplyve na ľudský organizmus nám prišla porozprávať Mgr. Koppová z Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Žiaci dostali odpovede na svoje otázky k tejto problematike. Mohli si vyskúšať aj „okuliare opitého“. Záver tejto časti bol venovaný otázke „Ako povedať nie drogám“. Veríme, že sa im to v budúcnosti podarí.