You are currently viewing Aby nám v škole dobre bolo … (projektový deň v VII. A)

Aby nám v škole dobre bolo … (projektový deň v VII. A)

  • Post category:r2015A

ROZHODOVANIE – ROZHODNUTIE – ZODPOVEDNOSŤ

Rozhodovanie vyhľadanie vhodného spôsobu konania v určitej situácii
Rozhodovanie – riešenie konfliktnej situácie
Rozhodovanie je vo veľkej miere ovplyvnené hlavne osobnosťou človeka.
Rozhodnutie – vyslovenie úsudku

Každý deň musíme robiť celý rad rozhodnutí. Na naše rozhodnutia vplýva obrovské množstvo faktorov, napríklad naše emócie, predošlé skúsenosti, rôzne skreslenia a iné.

Zodpovednosťpovinnosť niesť následky za niečo, byť zodpovedný za svoje činy
Zodpovednosť – schopnosť odôvodniť svoje konanie
Zodpovednosť – reagovať, keď je to vhodné, byť zodpovedný za svoje činy

Životnú zručnosť zodpovednosť preukazujeme, keď hovoríme a robíme správne veci v správny čas; ale takisto preukazujeme túto životnú zručnosť, keď sa po tom, čo sa nám niečo nevydarilo, priznáme k svojim slovám alebo k činom či k svojmu zlyhaniu.

V spolupráci s občianskym združením Post BellumSK sa žiaci zúčastnili celodenného workshopu v dobových reáliách, ktorý demonštroval princípy fungovania zastupiteľskej demokracie, ale i vzostup antisemitizmu, neznášanlivosti a xenofóbie v spoločnosti. Cez skutočný príbeh židovky Evy, prostredníctvom štruktúrovanej drámy a hrania rolí priblížil dilemy, ktorým ľudia v tom čase čelili. Žiaci mali možnosť prežiť proces rozhodovania a urobiť rozhodnutia „za niekoho iného v inom čase“.

Ďakujeme a tlieskame 🙂