Aktivity Letnej školy

Zámerom variabilných, tvorivých, zážitkových augustových podujatí bolo zmysluplné využitie letných prázdnin a zmiernenie dopadov pandémie na vzdelávanie detí našej školy. Škola získala grant MŠVVaŠ SR na organizovanie letnej školy, počas ktorej…

Čítať viac Aktivity Letnej školy

Aby nám v škole dobre bolo … (projektový deň v VII. A)

  • Post category:r2015A

ROZHODOVANIE – ROZHODNUTIE - ZODPOVEDNOSŤ Rozhodovanie - vyhľadanie vhodného spôsobu konania v určitej situáciiRozhodovanie - riešenie konfliktnej situácieRozhodovanie je vo veľkej miere ovplyvnené hlavne osobnosťou človeka.Rozhodnutie – vyslovenie úsudku Každý deň musíme…

Čítať viac Aby nám v škole dobre bolo … (projektový deň v VII. A)
Aby nám v škole dobre bolo… (V. C)
rbt

Aby nám v škole dobre bolo… (V. C)

  • Post category:r2017C

Tak sme si na projektový deň zvolili tému Halloween. Inšpirujúca prezentácia a video o histórii a súčasnosti osláv Halloweenu v nás odštartovali prehliadku svojich vlastných halloweenských kostýmov. Bola tu Julka - Muchotrávka, Nelly -…

Čítať viac Aby nám v škole dobre bolo… (V. C)

SVETOVÝ DEŇ DETÍ

  • Post category:Oznamy

Každý rok 20. novembra oslavujeme prijatie základného ľudsko - právneho dokumentu Dohovor o právach dieťaťa. Tento dokument ratifikovalo 195 krajín sveta, čím sa stal najširšie prijatou zmluvou o ľudských právach v histórii.…

Čítať viac SVETOVÝ DEŇ DETÍ