You are currently viewing SVETOVÝ DEŇ DETÍ

SVETOVÝ DEŇ DETÍ

  • Post category:Oznamy

Každý rok 20. novembra oslavujeme prijatie základného ľudsko – právneho dokumentu Dohovor o právach dieťaťa. Tento dokument ratifikovalo 195 krajín sveta, čím sa stal najširšie prijatou zmluvou o ľudských právach v histórii.

Je postavený na 4 základných princípoch, ktorými sú:

  • Nediskriminácia
  • Najlepší záujem dieťaťa
  • Právo na život, prežitie a rozvoj
  • Právo na rešpektovanie názorov dieťaťa

Mediálny krúžok na našej škole pripravuje v piatok 19.11.2021 školskú reláciu k pripomenutiu tohto sviatku detí. Možno si neuvedomujeme, že až 264 miliónov detí a adolescentov nemá možnosť navštevovať školu, alebo ukončiť školskú dochádzku z dôvodu chudoby, konfliktov a humanitárnych kríz. UNICEF sa snaží vytvoriť svet, kde každé dieťa chodí do školy, žije v bezpečí a môže naplniť svoj potenciál.