You are currently viewing Centrum športu pri ZŠ

Centrum športu pri ZŠ

  • Post category:Oznamy

V októbri mali druháci našej školy príležitosť naučiť sa korčuľovať na pravidelne organizovanom korčuliarskom výcviku. Tento rok sme organizovali kurz aj so spolufinancovaním Mesta Zvolen v oblasti zabezpečenia dopravy medzi zimným štadiónom a školou a pridelenými ambasádormi v rámci projektu Centrum športu pri ZŠ:

Prvý deň, prvé neisté pohyby na ľade, sem tam aj pády, vhnali niektorým deťom aj slzičky do očiek. No každým dňom to bolo lepšie a smelšie. Hokejoví tréneri vytvorili skvelú atmosféru a motivujúce súťaže, ktoré deti posúvali stále k lepším výkonom na ľade. Deti postupne prekonávali strach, lebo aj pani učiteľky ich neustále povzbudzovali a posmeľovali. Tréneri boli úžasní, naučili druháčikov základy korčuľovania rôznymi hrami a prekážkovými dráhami. Na záver za usilovnosť, vytrvalosť a odvahu dostali deti diplomy, ktoré si s hrdosťou odniesli domov. Pani učiteľky i rodičia sa tešia z ich korčuliarskych pokrokov, oceňujú húževnatosť i motiváciu žiakov, ale aj profesionálnu starostlivosť trénerov.