Oznámenie o voľnom pracovnom mieste (učiteľ 1. stupňa)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste (učiteľ 1. stupňa)

  • Post category:Oznamy

Riaditeľka Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene oznamuje, že

prijme do pracovného pomeru

UČITEĽA prvého stupňa ZŠ

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje štatutár školy informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca na plný pracovný úväzok počas dlhodobého čerpania pracovného voľna.

Názov a adresa zamestnávateľa:        Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen

Kategória pracovného miesta:            učiteľ

Kvalifikačné predpoklady

  • ukončené VŠ vzdelanie príslušného smeru v zmysle Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti

Požadované doklady doručia uchádzači o zamestnanie poštou alebo osobne v obálke s označením „Výberové konanie UČITEĽ 1. stupňa ZŠ“ do 02.06.2023 do 15,00 h na adresu školy.