You are currently viewing Aktivity Letnej školy

Aktivity Letnej školy

Zámerom variabilných, tvorivých, zážitkových augustových podujatí bolo zmysluplné využitie letných prázdnin a zmiernenie dopadov pandémie na vzdelávanie detí našej školy.

Škola získala grant MŠVVaŠ SR na organizovanie letnej školy, počas ktorej v termíne od 23. do 27. augusta 2021 „pracovalo“ 56 žiakov 1. stupňa a 16 žiakov 5. – 6. ročníka školy.

Všetci účastníci absolvovali päť dní plných zážitkov. Začínali rannou komunitou, nasledoval vzdelávací blok pod vedením učiteľov, popoludnia boli vyplnené kreatívnymi voľnočasovými a pohybovými aktivitami pod garanciou vychovávateľov v spolupráci s odbornou komunitou a pedagogickými asistentmi.

Desiatky absolventov Letnej školy by dnes radi hovorili o skúsenostiach a zážitkoch získaných v témach Malí prírodovedci, Zvieratá okolo nás, Rozprávková bytosť a ja, Laboratórium Minervy McGonagallovej Kúzla môjho života, Kúzla Harryho Pottera, Aké je moje magické meno, Objavme viac… alebo viedli vážnejšiu diskusiu na tému Čo Zem trápi a Čo ak si k tebe príde Zem po radu?

Súčasťou bol aj zážitkový pobyt v Habakukoch na Donovaloch a exkurzia do Múzea máp v Banskej Bystrici. Plánované ciele a výstupy boli splnené 🙂 , ale hlavne videli sme šťastné, inšpiráciou žiariace deti v hrových i učiacich sa činnostiach.