You are currently viewing Detská konferencia 2022

Detská konferencia 2022

Po trojročnej „pandemickej“ prestávke sme vymenili školské lavice za akademickú pôdu Technickej univerzity a v Kongresovom centre ŠD sme uskutočnili výnimočné podujatie našej školy – Detskú konferenciu 2022. Za účasti pani riaditeľky, učiteľského zboru, žiakov školy a ich rodičov sme mali možnosť vypočuť a vidieť prezentácie inšpirujúcich projektov žiakov s VIN.

Pani riaditeľka vo svojom príhovore pripomenula, že už naši starí rodičia poznali pravidlo 5 P. V tom tradičnom duchu vyjadrila očakávania cieľov dnešnej konferencie – byť príkladná, poučná, priateľská, podporná a hlavne prínosná.

Podarilo sa. My, diváci, sme sa spoľahli na endorfíny, ktoré sa do tela vyplavujú z poznávania – vtedy, keď niečo pochopíme, naučíme sa a ešte sa pritom zabavíme.

Program konferencie bol rozdelený na dve nadväzujúce časti. V tej prvej prezentovali svoje práce žiaci 1. -4. ročníka ZŠ. Janko K. nám vysvetlil bez čoho nemôžeme dýchať. Broňa Ď. nám zaujímavým spôsobom predstavila zeleninu, ktorá má sedemdesiat sukien. Danko B. opísal ako sa býva v majáku. Maťko H. nám predstavil prirodzených obyvateľov južného póla. Štvrtáci na záver pripravili kreatívny vstup na tému Šťastie závisí od nás samých.

V druhej časti konferencie zazneli prezentácie prác žiakov 2. stupňa ZŠ. Nelly B. porozprávala, aké nádherné veci môžu vzniknúť, keď má niekto zlaté ruky na hrnčiarskom kruhu. Damián P. predstavil svoju mačku, ale nie, nebolo to obľúbené zvieratko – bol to program Scratch. Nina M. ukázala auditóriu, ako si môžeme doma vyrobiť jedlé kryštály. Lenka D. vytvorila výnimočnú kresbu, ktorú zachytila prostredníctvom Timelapse. Tím First Lego League (9. ročník) predstavili vtipnú a užitočnú prezentáciu svojej mobilnej aplikácie uľahčujúcej prácu kuriérom.

Snaha, tvorivosť a odvaha prezentujúcich pomohli vytvoriť neopakovateľnú atmosféru, ku ktorej prispeli organizátori (vedenie školy a koordinačný tím), účinkujúci, moderátori Tomáš a Maťko, a samozrejme vnímavé obecenstvo (odmeňujúcim potleskom). Ceny pre účinkujúcim zabezpečili oslovení donori a Mesto Zvolen.