You are currently viewing Aby nám v škole dobre bolo… ako  projektový deň

Aby nám v škole dobre bolo… ako projektový deň

Wellbeing je stav, v ktorom môžeme v podporujúcom a podnetnom prostredí plne rozvíjať svoj fyzický, kognitívny, emocionálny, sociálny a duchovný potenciál a žiť spolu s ostatnými plnohodnotný a spokojný život.

Aj túto definíciu mali učitelia na pamäti, keď spolu so svojimi žiakmi pripravovali tohtoročný projektový deň školy. V duchu sloganu Aby nám v škole dobre bolo žiaci 27. októbra 2021 prežili plnohodnotný, radostný a aktívny deň. Naplánované aktivity mali charakter jednodňových tematických aktivít alebo boli súčasťou časovo rozsiahlejších projektov.

Žiaci V. A začali svoj deň aktivitou so školskou psychologičkou, s triednou učiteľkou vytvárali historické listiny obohacujúce interiér triedy. V školskej dielni usilovne a s úžasným nadšením majstrovali žiaci V. B triedy. Podarilo sa im zhotoviť unikátne domčeky pre hmyz, ktoré na jar umiestnia do školskej predzáhradky.  Deti z V. C sa zamerali na oslavu Halloweenu z rôznych uhlov a plne si to vychutnali.

Šiesta A si lámala hlavu pri tangramoch, šiesta B vyrazila do terénu na cestu ľanu od stebla po plátno do POS vo Zvolene. Podnetný workshop s Post Bellum absolvovali žiaci VII. A triedy, siedma B zhrnula svoje zážitky z dňa plného emócií v triednej mandale. Ôsmaci ako súčasť komplexnejšieho projektu navštívili múzeum holokaustu v Seredi.

Žiaci IX. A triedy inšpirovaní cirkulárnou ekonomikou potešili psie duše v útulku vo Zvolene vlastnoručne vyrobenými látkovým hračkami. Vedomosti, postrehy, námety pre dlhodobé projekty na hodiny mladého vedca čerpali z odborným prednášok vysokoškolských učiteľov a návštevy meteorologickej staničky žiaci IX. B triedy.