You are currently viewing Projektový deň (VIII. B)

Projektový deň (VIII. B)

  • Post category:r2015B

Tohtoročný projektový deň sme venovali nášmu veľkému projektu Hovoriace skaly a iné záhady z minulosti.

Od začiatku školského roka sme na hodinách angličtiny riešili čiastkové úlohy, ktorými  sme si vytvorili základ pre pochopenie zaujímavých workshopov na Projektovom dni. V našej práci sme sa snažili nájsť odpoveď na otázku Prečo sa rieka Váh volá Váh? Odkiaľ pochádzajú geografické názvy, ktoré zdanlivo nie sú nositeľom žiadneho slovného významu? Odpovede sme hľadali v minulosti.

V angličtine sme študovali informácie o hradoch, kláštoroch, starých hradiskách a prvých sídlach v povodí Váhu. Získané informácie z dejepisu sme dávali do súvislostí a dozvedeli sme sa veľa o tom, prečo v minulosti ľudia osídľovali oblasti pri Váhu, kde boli brody, kde sa vyberalo mýto, kadiaľ chodili pútnici, ako rieku využívali na dopravu a veľa ďalších zaujímavostí. Zručnosti a vedomosti z geografie sme využili na popis povodia a vplyv geografie územia na životné podmienky pri rieke.  

Svoje zistenia sme zaznačili na plagáty. Pri skupinových prezentáciách sme si precvičili prezentačné zručnosti v angličtine, vystupovanie pred publikom a obhajobu svojich zistení.

V rámci projektového dňa sme výsledky svojej práce prezentovali rovesníkom z deviateho ročníka. Naša téma ich zaujala a dostali sme výborné hodnotenia. Cez prestávku sme si urobili radosť objednaním pizze do školy.

Potom sme absolvovali interaktívny workshop s prednáškou online od Dr. Flavia Pinta z Talianska, ktorý sa zaoberá archeológiou a historickou lingvistikou. Ukázal nám, ako vedci pomocou prapôvodného jazyka Sanskrit prekladajú geografické názvy a dozvedajú sa o živote ľudí v minulosti. Dozvedeli sme sa, čo naozaj znamená slovo Váh. Mnohé toponymá sú pôvodom zo Sanskritu a majú veľa významov. Význam slov va – ha je napríklad nebezpečná rieka, sprievodca, poznanie rieky. Dozvedeli sme sa, že na dopravu po rieke sa využívali kone a býky, bezpečnosť rieky v minulosti merali podľa toho, či siahala po ramená zvierat. Význam týchto slov je tiež cesta, pretože územie okolo rieky bolo schodné, a tak pri riekach dodnes máme cesty. Vo význame sa nachádza aj nebezpečie povodne, rozliatej a divej rieky.

Naši predkovia žili život spätý s prírodou, s riekou, ktorá im dávala možnosti a podmienky na život. Museli ju dobre poznať, ale aj rešpektovať. Ich bohatá skúsenosť, múdrosť aj pokora sa zachovali ukryté v geografických názvoch, ktoré na Slovensku vo veľkej miere pochádzajú zo Sanskritu. Koľko zaujímavého sa môžeme dozvedieť z jedného krátkeho slovíčka ako Váh.