You are currently viewing Poď sa múdro hrať!

Poď sa múdro hrať!

S myšlienkou vytvoriť priestor pre návštevníkov, v ktorom každý predškolák zažije radosť z toho, čo dokáže a učitelia môžu pri hre monitorovať dosiahnutú úroveň školskej spôsobilosti v oblasti rozumového, emocionálneho, sociálneho a telesného vývinu sme realizovali v apríli zápis do 1. ročníka ZŠ. Predchádzalo mu propagačné stretnutie zákonných zástupcov predškolákov v škole, deň otvorených dverí či návštevy predškolákov priamo v škole. Zachytené okamihy do malého sveta hier, radosti, sústredenosti a pozorovania…