You are currently viewing Šťastie závisí od nás samých

Šťastie závisí od nás samých

Čo je to šťastie?

Kedy viem, že som šťastný?

Koľkokrát sme si v živote položili túto otázku?

Hoci si každý z nás predstaví pod pojmom šťastie niečo iné, naši štvrtáci vtom majú úplne jasno. Pri príležitosti komunitného podujatia Mesta Zvolen s názvom Deň prevencie sa so svojim šťastím podelili so všetkými, ktorí prišli podporiť toto mestské podujatie. Svojimi úprimnými pocitmi vyjadrili dôležitosť zmysluplného trávenia voľného času, priateľstva, rodiny, ochrany prírody, či vzdelania.

Atmosféru pohody a spokojnosti, ktorú naši žiaci na Námestí SNP vytvorili, si budú mnohí ešte dlho pamätať.