Didaktické hry v prírode (OZO 3. ročník)

Dňa 24. 06. 2022 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili didaktických hier podľa stanovených úloh v ŠkVP. Najprv sme diskutovali o ochrane zdravia, správaní sa pri evakuácii, prakticky sme si ukázali, ako ošetriť…

Continue Reading Didaktické hry v prírode (OZO 3. ročník)

Čítajme si…

V júni 2022 sa žiaci našej školy zapojili do 13. ročníka celoslovenského detského čitateľského maratónu ČÍTAJME SI... 2022, ktorý organizuje Linka detskej istoty v spolupráci s miestnymi partnermi. Tento ročník prebiehal pod záštitou…

Continue Reading Čítajme si…

Testovanie 9 2022 – Dobro NOVINKY

  • Post category:Oznamy

Testovanie T9 2022 sa uskutočnilo 6. apríla 2022 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. V riadnom a náhradnom termíne sa testovanie uskutočnilo spolu na 1 597 školách, z toho…

Continue Reading Testovanie 9 2022 – Dobro NOVINKY

Rozlúčka so šlabikárom (I. B)

  • Post category:r2021B

My sme veľkí prváci, naozajstní školáci.Čítať veľmi pekne vieme, možno vám to ukážeme.Čítanie zo šlabikára, s nami len tak nezamáva.Prelúskali sme ho s sami, s úsmevom aj so slzami. Tak…

Continue Reading Rozlúčka so šlabikárom (I. B)