Moje miesto na Zemi (III. A, C)

Výtvarná súťaž Moje miesto na Zemi vyhlásená mestom Zvolen poskytla deťom prostredníctvom tvorivosti priestor vyjadriť sa k téme Som človek, chcem pomáhať a dôverovať. Žiaci prvého stupňa sa pustili do práce a…

Continue Reading Moje miesto na Zemi (III. A, C)

Fašiangové strašiučenie v III.C

  • Post category:r2019C

Keď sme ráno prišli do školy, čakalo nás prekvapenie. NEUČILI SME SA! Skoro každý žiak mal na sebe oblečenú masku (napr. šašovia, slnko, princezná vlkov, námorníčka ...). Na prvej hodine…

Continue Reading Fašiangové strašiučenie v III.C

Plavecký výcvik TRETIAKOV (III. A, B, C)

Ani sme už neverili, že sa to naozaj podarí. Pandémia koronavírusu bola náročná a ovplyvnila celé fungovanie v škole. Žiadne hromadné podujatia, žiadne miešanie žiakov z rôznych tried. Kurzy boli úplné TABU. V apríli…

Continue Reading Plavecký výcvik TRETIAKOV (III. A, B, C)

Perinka alebo čítajme si spolu pod dekou (III. C)

  • Post category:r2019C

Do školy sme si priniesli svoju obľúbenú knihu, hračku a deku. Pripravili sme si krátke úryvky a navzájom sme si ich čítali a aj sme sa o nich rozprávali. Príjemne sme si pri tom…

Continue Reading Perinka alebo čítajme si spolu pod dekou (III. C)