Vesmír a my (IV. A, B, C)

Vesmír. To krátke slovo v sebe zahŕňa nekonečno, obrovskú silu, zázračno, poznanie i nepoznanie. Aspoň s časťou tohto obrovského nekonečne sme sa zoznámili my, štvrtáci 21.09. 2022 v Krajskej hvezdárni Maximiliána Hella v Žiari nad…

Continue Reading Vesmír a my (IV. A, B, C)

Včielka Maja číta prvákom (IV. C)

  • Post category:r2019C

My, štvrtáci, sme sa s pani učiteľkami rozhodli, že privítame prvú B čítaním. Chceli sme im spríjemniť a rozjasniť prvý týždeň v našej škole. Niekoľko dní sme nacvičovali, vyrábali rekvizity a doma…

Continue Reading Včielka Maja číta prvákom (IV. C)

Didaktické hry v prírode (OZO 3. ročník)

Dňa 24. 06. 2022 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili didaktických hier podľa stanovených úloh v ŠkVP. Najprv sme diskutovali o ochrane zdravia, správaní sa pri evakuácii, prakticky sme si ukázali, ako ošetriť…

Continue Reading Didaktické hry v prírode (OZO 3. ročník)