You are currently viewing Vesmír a my (IV. A, B, C)

Vesmír a my (IV. A, B, C)

Vesmír.

To krátke slovo v sebe zahŕňa nekonečno, obrovskú silu, zázračno, poznanie i nepoznanie.

Aspoň s časťou tohto obrovského nekonečne sme sa zoznámili my, štvrtáci 21.09. 2022 v Krajskej hvezdárni Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

Slnečná sústava, mliečna cesta i mesiac sa nám predstavili v hlavnej úlohe.

Už vieme čo je stredom našej sústavy, už vieme, čo spôsobuje mesiac a akými fázami prechádza a vieme aj to, čo spôsobuje striedanie dňa a noci, či ročných období.

Cez špeciálny ďalekohľad sme videli slnko vo svojej celej kráse.

Táto návšteva bola zážitkom, na ktorý sa len tak ľahko nezabúda.