You are currently viewing Po stopách vodníka (III. B)
dav

Po stopách vodníka (III. B)

  • Post category:r2019B

Uvedomiť si dôležitosť vody v živote pre človeka, rastliny a ostatné živočíchy bol jeden z hlavných cieľov nášho tretiackeho dopoludnia. Vybrali sme sa po stopách vodníka – slovanskej rozprávkovej bytosti žijúcej vo vode. Rozprávky, povesti a básne nám pomohli lepšie ho spoznať a utvoriť si predstavu o jeho vodnom živote.

Kde by sme ho mohli nájsť vo Zvolene alebo v blízkom okolí? Odpoveď na túto otázku nám odkryli mapy, na ktorých sme  vyhľadávali rieky, vodné plochy a iné vodné zdroje Zvolena.

A ako by mohol zvolenský vodník vyzerať? Svoju predstavu deti nakresli, prezentovali pred ostatnými spolužiakmi a zhotovili spoločný plagát. Nasledoval Príbeh o vode: Voda poklad Zeme. Vzbudil v nás veľa emócií. Diskutovali sme o dôležitosti vody, o jej nevyhnutnej ochrane, šetrení, o znečisťovaní vodných zdrojov.

Naše diskusie vyvrcholili k úlohe Premysli si odkaz pre zvolenského vodníka,… našu planétu Zem…

Predpoludním sme sa vybrali do parku. Na opadané listy stromu sme vpísali svoj odkaz. Popísané listy sme vhodili do kanála na Hrone a tajne dúfame, že si náš odkaz niekto prečíta. Počasie nám prialo, tak sme sa prešli po brehu Hrona. Všímali sme si jeho veľkosť, čistotu – znečistenie a pohľady nám zablúdili i do všetkých zákutí, kde by sa náš zvolenský vodník mohol ukrývať….