You are currently viewing Bádateľské učenie v prírodovede (IV. B)

Bádateľské učenie v prírodovede (IV. B)

  • Post category:r2019B

Čo spadne skôr na zem?
Papierová guľôčka, kniha alebo hárok papiera?
Čo je magnet?
Čo magnet priťahuje?
Čo sú to magnetické póly?
Učenie u nás nie je len o tom, že my sedíme a pani učiteľka rozpráva.
My naozaj skúšame, bádame, zisťujeme. A takto sa nám to páči.