Plavecký výcvik TRETIAKOV (III. A, B, C)

Plavecký výcvik TRETIAKOV (III. A, B, C)

Ani sme už neverili, že sa to naozaj podarí. Pandémia koronavírusu bola náročná a ovplyvnila celé fungovanie v škole. Žiadne hromadné podujatia, žiadne miešanie žiakov z rôznych tried. Kurzy boli úplné TABU. V apríli 2022 sme sa však už mohli konečne nadýchnuť a dostali sme sa do Mestských kúpeľov vo Zvolene, kde sme sa zúčastnili plaveckého kurzu. Pod vedením skúsených trénerov KVŠ Careta, pod ich odborným „okom“, plavci zdokonaľovali svoje pohybové schopnosti, rozširovali a prehlbovali si techniky plaveckých spôsobov. Neplavci odbúravali strach z vody, osvojovali si prvé plavecké pohyby- splývanie, pohyby rúk a nôh i dýchanie do vody. Na záver sa všetci prítomní zúčastnili plaveckého preteku. Naše deti si kurz zamilovali.

Natálka: „Mne sa páčilo na plaveckom, že sme sa potápali a skákali. A skákali sme aj do hlbokej vody. Nakoniec sme dostali cukrík. Bolo tam super!“

Linda: „Rada plávam, páčilo sa mi voľné plávanie a aj súťaž v plávaní.“

Beatrix: „Mne sa páčilo, že sme mali aj voľné plávanie a že som sa na plaveckom niečo naučila.“

Adam: „Páčilo sa mi, že sme pretekali a že sme mali voľné plávanie.“

Maxim: „Pomohlo mi to zlepšiť sa v plávaní.“

Sofia: „Páčila sa mi súťaž, len sa mi trochu nepáčilo, že boli skupiny na pretek rozdelené na chlapcov a dievčatá.“

Nelka: „Chcela by som sa vyjadriť k plaveckému. Páčilo sa mi tam. Hlavne som sa tam doučila plávať. Posledný deň sa mi veľmi páčil.“