You are currently viewing Prvé zvonenie 2021

Prvé zvonenie 2021

Zažili sme dva veľmi neobvyklé školské rok v tomto storočí. Do bežného slovníka dospelých a detí pribudli nové slová a slovné spojenia, ktoré majú aj praktickú stránku – skúsenosť. Dištančné vzdelávanie, prezenčné a hybridné vyučovanie, pandémia, karanténna, germicídny žiarič, respirátor, R-O-R, Google Meet, zber dát, delta variant a iné.

Zmena v dlho zaužívaných návykoch prináša množstvo výziev aj vo vzdelávaní. Zmeny a prekážky nás učia väčšej vnímavosti, sebadisciplíne, plánovaniu i vďačnosti. V chaose hľadáme jednoduchosť, z nesúladu robíme harmóniu a uprostred ťažkostí hľadáme príležitosť…

Pred nami je nový školský rok, v ktorom sa budeme učiť žiť/vzdelávať s koronavírusom. Radi by sme žili v škole, kde hodnotou je zdravie, vzájomná pomoc a rešpekt, spolupráca, radosť z poznávania a objavného vyučovania.

výber z prejavu riaditeľky školy Mgr. Bielikovej