Svet okolo nás   

Vďaka šiestemu dielu projektu Svet okolo nás sa naši žiaci v KC TU vo Zvolene ocitli v rozľahlej, historickej a mystickej Číne. Čína, oficiálne Čínska ľudová republika, leží vo východnej Ázii.…

Čítať viac Svet okolo nás   

Zberný dvor s Braňom Jobusom

Zodpovedný prístup k odpadom. Neustále aktuálna téma všade, vždy a pre všetkých. Firma Marius Pedersen, NATUR-PACK a spevák Braňo Jobus si pod Zvolenským zámkom pripravili zážitkový vzdelávací program s názvom Zberný dvor. Veru,…

Čítať viac Zberný dvor s Braňom Jobusom

Malí veľkí učitelia

Rovesnícke neformálne vzdelávanie (peer learning/peer education) považujeme za inovatívny koncept budúceho vzdelávania. Pedagógom našej školy sa darí v spolupráci so staršími žiakmi koordinovať aktivity, v ktorých predstavujú svoje vedomosti, zručnosti, nápady... Vznikajúce…

Čítať viac Malí veľkí učitelia

Etická výchova (VIII. A)

  • Post category:r2015A

Učenie sa na etickej výchove je často neformálne a zábavné; podporujúce vlastný názor, osobnú argumentáciu, pozitívnu komunikáciu i podporné správanie, zdieľané hodnoty, ale aj vzájomnú spoluprácu. Cez hry, zážitky, otázky a tímovú spoluprácu…

Čítať viac Etická výchova (VIII. A)