Oznam o výške príspevku v ŠKD

VÁŽENÍ RODIČIA,   v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 215 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských…

Čítať viac Oznam o výške príspevku v ŠKD

Quadrille – Europan Dance Festival

Štvorylka je podujatie, ktoré vzniklo v Slovinsku. Festival má za cieľ synchronizovať tancovanie štvorylky v rôznych miestach Európy, presne na poludnie. Tanečné podujatie sa konalo na zvolenskom námestí 19. mája, pod vedením…

Čítať viac Quadrille – Europan Dance Festival