You are currently viewing Tradičné teambuildingové aktivity

Tradičné teambuildingové aktivity

Každoročné augustové stretnutia v Ekoma rezorte v Sekierskej doline znamenajú pre zamestnancov školy príležitosť zúčastniť sa na aktivitách, ktoré prispievajú k rozvoju sociálnych vzťahov. Naše „domovské miesto“ umožňuje všetkým zamestnancom prirodzenú relaxáciu v prírode, možnosť športovať, pozorovať minizoo…  Už sme hľadali aj skryté poklady, riešili denné hlavolamy, zabávali sa na otvorených sociálnych aktivitách…

Tímové riešenie výziev nadchádzajúceho školského roka a práca vo variabilných diskusných skupinách majú vždy kvalitné výstupy smerom k dosahovanej kvalite poskytovaného vzdelávania na našej škole.

Dobré jedlo, domáca štrúdľa, bylinkový čaj a aktívny odpočinok myslenie zamestnancov vždy pozitívne ovplyvňujú.