You are currently viewing Preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá (1. B)

Preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá (1. B)

  • Post category:r2021B

Kozmo je kozmonaut, ktorý pochádza z planéty Zem. Rád lieta vesmírom a objavuje nové planéty na ktorých nájde vždy niečo nové a zaujímavé. Stretáva sa nielen s milými mimozemšťanmi, ale aj s takými, ktorí bijú slabších alebo sa druhým posmievajú.“

Preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá je na Slovensku prvým programom zameraným na preventívnu prácu voči násiliu. Pomocou zážitkových aktivít si deti prirodzene rozvíjajú sociálne kompetencie. Aktivity programu pozitívne stimulujú rozvoj osobnosti a emocionálnej inteligencie so zameraním na komunikáciu, kooperáciu a veku primeranú empatiu.

Postavička Kozmo je skvelý kamarát, ktorý pomocou videí a rôznych zaujímavých aktivít učí prvákov ako sa správať v nebezpečných situáciách, ako reagovať na zlé správanie, alebo že ak je niekto iný, nemusí byť zlý. Deti si prostredníctvom Kozma uvedomujú hodnotu kamarátstva, učia sa spolupracovať a vzájomne si pomáhať.

Z reakcií detí

  • Keď sa rodičia hádali, povedala som im, aby na seba nekričali a radšej sa porozprávali.
  • Už sa nebojím ľudí na vozíčku. Viem, že majú choré nôžky.
  • Páčilo sa mi, ako nás Kozmo učil, ako sa mám správať a ako nie.
  • Na hodinách s Kozmom sa mi najviac páčili aktivity v skupinách.