You are currently viewing Zvery a bájne tvory  – alebo putovanie opice a čivavy z obrazu do obrazu – projektový deň I. B

Zvery a bájne tvory – alebo putovanie opice a čivavy z obrazu do obrazu – projektový deň I. B

  • Post category:r2021B

Múdrosť ukrytá v bájkach

„Čítanie kníh, sú otvorené dvere do kúzelného sveta.“

Prváci pred jesennými prázdninami zažili svoj prvý projektový deň, ktorý začal návštevou  Zvolenského  zámku. Pomocou zábavných úloh  sa pozerali na rôzne obrazy a v nich hľadali zvieratá. V škole sa zoznámili s pojmom bájka, dozvedeli sa o najznámejších autoroch bájok ako sú  Ezop, Jean de la Fontaine a Ivan Krylov. Venovali sa počúvaniu bájok s porozumením, pomenovaniu rôznych vlastností zvierat a hľadaniu ponaučenia. Deň zakončili pracovným listom, v ktorom si mohli otestovať svoje vedomosti a zručnosti získané z aktivít. Potešili sa aj výrobou plagátu s hlavnými hrdinami prečítaných bájok. Žiaci sa s nadšením a húževnatosťou zapájali do aktivít a už teraz sa tešia na ďalší projektový deň.

Z reakcii detí:

  • Veľmi sa mi páčil Zvolenský zámok a ako sme chodili po miestnostiach a pozerali si obrazy.
  • Bolo zaujímavé hľadať v obrazoch zvieratá.
  • Je smiešne, že aj zvieratá majú vlastnosti.
  • Bavilo ma vyrábať zajaca a korytnačku.
  • Páčil sa mi vyrobený plagát.
  • Som zvedavý, čomu sa budeme venovať cez projektový deň keď budeme druháci.
  • Bol to super deň!
  • Rada chodím do školy. Máme v triede rôzne aktivity. Minulý týždeň ma bavil jabĺčkový deň a dnes bol dobrý projektový deň.