You are currently viewing Náš Zvolen (III. B)

Náš Zvolen (III. B)

  • Post category:r2021B

V blokovo zameranom vyučovaní sme sa venovali Zvolenu. Pracovali sme usilovne ako včielky v skupinách, aby sme spoznali fakty o doprave, službách, kultúre, ale aj o historických pamiatkach i športových podujatiach. Spoznávali sme aj prírodu, objavovali informácie o zdravotnej starostlivosti v našom meste. Bola to náročná (vzdelávacia) cesta, ale zvládli sme to J. Precvičili sme si písanie, čítanie, priestorovú predstavivosť, prezentačné zručnosti a dozvedeli sme sa veľa nového.

Vyučovací deň ako každý iný sa zmenil na deň plný radosti, spolupráce, pohody.