You are currently viewing Zvolen – moje kráľovské mesto (projektový deň 2023 – III. A)

Zvolen – moje kráľovské mesto (projektový deň 2023 – III. A)

  • Post category:r2021A

Ako tému projektového dňa si žiaci III. A triedy vybrali Zvolen – moje mesto. Rozhodli sa vyskúšať si ako turistický sprievodca musí poznať mesto, po ktorom sprevádza cudzincov. Na toto povolanie sa svedomito pripravovali žiaci počas projektového dňa tak, aby mohli sprevádzať kamaráta z iného mesta po Zvolene a porozprávať mu o významných budovách a stavbách na Námestí SNP.

Počas prvej aktivity (brainstorming) na tabuľu napísali a zhodnotili, čo všetko už vedia povedať na danú tému. Potom si pozreli video o Zvolene a pomenovali známe budovy na námestí. Zistili sme, že väčšinu z nich tvoria meštianske domy. Mnohé sú opravené a slúžia ako obchody. Na ďalšej hodine pracovali v skupinách a sú zaznamenané aj ich vyjadrenia. Napr.

Vyberali sme k pamiatkam Zvolena zaujímavosti a učili sme sa ich správne pomenovania. Dozvedeli sme sa napríklad, že vedľa Európy je meštiansky dom Finkova kúria, ktorý je ako malý palác. Jeden z jeho majiteľov v záhrade choval takmer 2 000 druhov domáceho a cudzokrajného vtáctva.

V ďalšej časti projektového dňa sme tvorili plán námestia. Najprv v skupinách – malý, podľa predlohy, potom spoločne celá trieda. Nakreslili a vyfarbili sme erb mesta, najznámejšie budovy a spoločne sme ich správne umiestnili na výkres.“

Pre upršané počasie sme nemohli ísť skontrolovať, či sa nám plán podaril. Vychádzku do mesta sme preto presunuli na ďalšie dni.“

Po celom dni sme si uvedomili, koľko veľa zaujímavých miest máme na našom námestí. Právom sme hrdí na to, že chodíme do školy v kráľovskom meste Zvolen.“