You are currently viewing Projekt Tréneri v škole

Projekt Tréneri v škole

Naša škola sa zapojila do pilotného programu Tréneri v škole. Od začiatku septembra nás trénovali  Peťka a Stanko a od mája sa stretávame s trénerkou Ingou. Deti sa zoznamujú s viacerými športmi a ich športovým náčiním hravou formou a zároveň prehlbujú záujem o rôzne pohybové aktivity, atletiku, gymnastiku, loptové zručnosti, rytmické a koordinačné základy. Priebeh vyučovacej hodiny zabezpečuje jedenkrát v týždni tréner v spolupráci s vyučujúcim. Z reakcií detí je viditeľné, že sa najradšej hrajú variabilné loptové hry a naháňačky.