You are currently viewing Rozlúčka so šlabikárom (I. A)

Rozlúčka so šlabikárom (I. A)

  • Post category:r2021A

Čítanie zo šlabikára, s nami len tak nezamáva.
Prelúskali sme ho s vami,
s úsmevom aj so slzami.

Celý rok nás počas slovenského jazyka sprevádzala a pripravovala úlohy včielka Peľka. Na rozlúčku so Šlabikárom, ktorá sa uskutočnila posledný májový deň v našej triede, si pripravila pre prvákov úlohy, aby ukázali, že už vedia pekne čítať, písať, prepísať vety, ba aj recitovať básničky. Napísať a nakresliť najobľúbenejšie slovo zo šlabikára a vytvoriť svoj autoportrét so šlabikárom. Žiaci úlohy zvládli výborne, za svoju snahu počas šlabikárového obdobia včielka Peľka deťom udelila pochvaly. Prváčikovia sľúbili, že budú rovnako usilovne pracovať aj v 2. ročníku.