Svetový deň vody (VI. A,B)

Svetový deň vody (VI. A,B)

  • Post category:r2018A / r2018B

V marci sa žiaci 6. ročníka pri príležitosti Svetového dňa vody zúčastnili seminára s lektorkami RÚVZ vo Zvolene – p. Kušnierikovou a p. Jančovou. Dozvedeli sa, koľko práce sa ukrýva za tečúcou pitnou vodou z kohútika. Lektorky vysvetlili žiakom ako sa postupuje pri zisťovaní kvality a nezávadnosti vody, ako sa odoberajú a skúmajú vzorky vody z vodných zdrojov.

Ozaj viete, kde sú v našom okolí i na Slovensku zásobárne pitnej vody alebo aj koľko litrov vody sa spotrebuje na výrobu džínsov či smartfónu?

My už vieme, a zároveň sme si otestovali svoje znalosti ako šetriť vodou v krátkom kvíze, keďže zásoby vodných zdrojov sa každoročne zmenšujú. Vieme, že až 2,2 miliardy ľudí na svete má problémy s prístupom k pitnej vode. Veru, kohútik s tečúcou pitnou vodou nie je samozrejmosťou v mnohých krajinách a regiónoch sveta.