You are currently viewing Povzbudzovačka spolužiaka (IV. A)

Povzbudzovačka spolužiaka (IV. A)

  • Post category:r2019A

Na podporu budovania triedneho spoločenstva sa žiaci IV.A po vzájomnej dohode rozhodli zúčastniť sa niekoľko akcií pod názvom POVZBUDZOVAČKA SPOLUŽIAKA.

Prvá triedna POVZBUDZOVAČKA prebehla v nedeľu 13. 11. 2022 na Zvolenskom hokejovom štadióne. Náš spolužiak Teo hral na poste brankára a darilo sa mu veľmi dobre. Spolužiaci povzbudzovali s nadšením a do „vykričania sa“. Boli dobre pripravení: mali zástavu so znakom mesta Zvolen, plagát zložený z písmena mena spolužiaka a dievčatá si vyrobili pompóny pre roztlieskavačky. K povzbudzovaniu nám výdatne pomohli aj rodičia. Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu triedy.